www.pravonadetstvi.cz

 • DÍTĚ JAKO SUBJEKT PRÁVA

  Výlet s babičkou

  Všechny děti bohužel nemají to štěstí, aby mohly prožívat úplně obyčejné situace, jako je třeba výlet s babičkou. V jejich vzpomínkách na dětství takové zážitky chybí. Pojďme to změnit. Cílem této stránky je změnit vnímání dítěte z pouhého manipulovaného objektu v aktivní subjekt, jehož názory a potřeby jsou brány vážně. Tento pohled na dítě je zcela v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jejímiž jsme signatáři.

 • SYSTEM PO TRANSFORMACI

  S mámou v parku

  Všechny děti bohužel nemají to štěstí, aby mohly prožívat úplně obyčejné situace, jako je třeba společné dovádění s mámou v parku. V jejich vzpomínkách na dětství takové zážitky chybí. Pojďme to změnit. Cílem této stránky je poukázat na zásadní důležitost práce s rodinami v ohrožení. Jde o to systematicky zabraňovat tomu, aby děti ze svých vlastních rodin musely odcházet.

 • prevence v biologicke rodine

  S dědou na zahradě

  Všechny děti bohužel nemají to štěstí, aby mohly prožívat úplně obyčejné situace, jako je třeba práce s dědou na zahradě. V jejich vzpomínkách na dětství takové zážitky chybí. Pojďme to změnit. Cílem této stránky je změnit vnímání dítěte z pouhého manipulovaného objektu v aktivní subjekt, jehož názory a potřeby jsou brány vážně. Tento pohled na dítě je zcela v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jejímiž jsme signatáři.

 • PESTOUNSKA PECE

  Hrajeme si s tátou na letadlo

  Všechny děti bohužel nemají to štěstí, aby mohly prožívat úplně obyčejné situace, jako je třeba společná hra s tátou na letadlo.  V jejich vzpomínkách na dětství takové zážitky chybí. Pojďme to změnit. Cílem této stránky je informovat o možnostech pěstounství. Řadě dětí mohou právě pěstouni pomoci k tomu, aby dětství  prožily v rodinách.