www.pravonadetstvi.cz

turnovska-1024x681

MUDr. Elena Turnovská

promovala na Fakultě dětského lékařství UK a následně se specializovala v oboru neurologie. K neurologické praxi později přidala komplexní vzdělávání v oblasti psychoterapie na 1. lékařské fakultě – teoretické vzdělání a sebezkušenostní výcvik v Rogersovské psychoterapii a na Pražské psychoterapeutické fakultě. V roce 2000 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii.

V roce 2001 spoluzaložila občanského sdružení Dům tří přání, které bylo zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu Přemysla Pittra pro děti. Cílem komplexních služeb nabízených dětem od 3 do 18 let během pobytu v zařízení rodinného typu a současné ambulantní podpory rodiny bylo a je předcházet umisťování dětí do ústavní výchovy.

MUDr. Turnovská se kromě dlouholeté soustavné snahy o zlepšení situace v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny i na legislativní úrovni věnuje též soukromé poradenské praxi.

Jedním z témat, které jsou důvodem využití poradenství, je rodina během a po rozvodu, jak předcházet a zvládnout případné konflikty rodičů a porozvodovou péči o děti. Míra rozvodovosti je v České republice vysoká (jsme zemí s jednou z největších rozvodovostí na světě (66 %), která je i vysoce nad průměrem Evropské unie (44 %)). Ve spojení s tím, jak málo dětem u nás po rozvodu zůstává péče obou rodičů (5 %), to představuje obrovský podíl dětské populace postižené ztrátou jednoho rodiče. Tuto zátěž pak děti často přenáší i do dalších generací.

Ideálním modelem je samozřejmě prosazovat nejlepší zájem dítěte, který bychom měli jako odborníci hledat a rodičům zprostředkovat. V opačném případě mohou být následky pro zdravý vývoj dítěte velmi ohrožující.