www.pravonadetstvi.cz

zmuda

Mgr. Petr Zmuda

je spoluzakladatelem a ředitelem Centra pro dítě a rodinu Valika, do roku 2014 byl ředitelem Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov. Vystudoval vychovatelství se zaměřením na etopedii na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a během své dlouholeté praxe se vzdělává i formou kurzů a seminářů zaměřených na práci s ohroženými dětmi i jejich rodinami, na sociálně právní oblast či mediaci. Má jak teoretické, tak především praktické zkušenosti s prací s ohroženými dětmi i jejich rodinami (biologickými i náhradními).

Při své práci se snaží být vždy obhájcem nejlepšího zájmu dítěte především s ohledem na právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí. I přestože sám dlouhodobě pracoval v prostředí ústavní výchovy je zastáncem omezování ústavní péče a její transformace v České republice, neboť sebelepší ústavní zařízení podle něj nikdy nemůže nahradit přirozené rodinné prostředí a jeho interakce.

Zároveň si uvědomuje, že určitý počet zařízení tohoto typu bude vždy potřeba. Jako vysoce problematický vnímá fakt umisťování do ústavů především u nejmenších dětí. Petr Zmuda se podílí na zlepšování komunikace mezi jednotlivými stranami zainteresovanými do péče o ohrožené děti – tedy mezi pracovníky krajského úřadu, OSPOD, neziskových organizací, poraden pro manželství a mezilidské vztahy a dětských center, dětských domovů i školních zařízení. Věnuje se také osvětové činnosti v oblasti náhradní rodinné péče.