www.pravonadetstvi.cz

beňák

Mgr. David Beňák, DiS.

se narodil v Teplicích a po absolutoriu na Vyšší odborné škole sociálně právní v Mostě pokračoval dále na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul v oboru pedagogika. Od roku 2001 pracoval pro Úřad vlády ČR, od roku 2005 pracuje jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Úřadu městské části Praha 14. Je členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Angažuje se v oblasti lidských práv a poskytování sociálně právní pomoci skupinám obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Pracuje s národnostními a etnickými menšinami, zejména Romy, cizinci, neúplnými rodinami či zdravotně znevýhodněnými. Jednou z jeho zásad je, že každý si zaslouží být respektován.