www.pravonadetstvi.cz

jurajdova-1024x690

Ing. Hana Jurajdová, Ph.D

pochází z Brna, kde také absolvovala Fakultu provozně-ekonomickou Vysoké školy zemědělské. Později studovala také veřejnou ekonomii (titul Ph.D.) a sociální politiku a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působila nebo působí mj. jako odborná asistentka na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity nebo interní auditor Technického muzea v Brně. Od roku 2003 je její jméno neodmyslitelně spojeno s občanským sdružením Trialog, jehož cílem je podpora rodin v obtížné situaci a psychologické a sociálně-právní poradenství osvojitelským a pěstounským rodinám. Od letošního roku je Hana Jurajdová ředitelkou Trialogu. Sama má i vysoce osobní zkušenosti se systémem péče o děti a fungováním náhradních rodin, má totiž samacv pěstounské péči jedno dítě.