www.pravonadetstvi.cz

AMBASADOŘI

beňák

Mgr. David Beňák, DiS.

se narodil v Teplicích a po absolutoriu na Vyšší odborné škole sociálně právní v Mostě pokračoval dále na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul v oboru pedagogika. Od roku 2001 pracoval pro Úřad vlády ČR, od roku 2005 pracuje jako vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Úřadu městské části Praha 14. Je členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Angažuje se v oblasti lidských práv a poskytování sociálně právní pomoci […]

turnovska-1024x681

MUDr. Elena Turnovská

promovala na Fakultě dětského lékařství UK a následně se specializovala v oboru neurologie. K neurologické praxi později přidala komplexní vzdělávání v oblasti psychoterapie na 1. lékařské fakultě – teoretické vzdělání a sebezkušenostní výcvik v Rogersovské psychoterapii a na Pražské psychoterapeutické fakultě. V roce 2000 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii. V roce 2001 spoluzaložila občanského sdružení Dům tří přání, které bylo zřizovatelem a provozovatelem Azylového domu Přemysla Pittra pro děti. Cílem […]

jurajdova-1024x690

Ing. Hana Jurajdová, Ph.D

pochází z Brna, kde také absolvovala Fakultu provozně-ekonomickou Vysoké školy zemědělské. Později studovala také veřejnou ekonomii (titul Ph.D.) a sociální politiku a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Působila nebo působí mj. jako odborná asistentka na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity nebo interní auditor Technického muzea v Brně. Od roku 2003 je její jméno neodmyslitelně spojeno s občanským sdružením Trialog, jehož cílem […]