www.pravonadetstvi.cz

 

Informační kampaň Právo na dětství chce napomoci komplexní změně v zajišťování péče o ohrožené děti. Cílem kampaně je podnítit celospolečenskou diskusi na toto téma a zapojit do systémových změn odbornou i laickou veřejnost.

Kampaň, která je součástí Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí pro období let 2012–2015, realizuje v rámci projektu „Systémová podpora procesů transformace systému péče
o ohrožené děti a rodiny“ Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kampaň postavená na právu dětí na hezké vzpomínky přinese videa pro odbornou i širokou veřejnost, veřejné prezentace, odborné konference, školní akce, diskusní skupiny, komunikaci
v médiích, e-learningové moduly, tyto webové stránky zaměřené na prevenci a osvětu nebo putovní výstavu.

Aktivity v rámci kampaně budou probíhat do konce října 2015.

 

PESTOUNSKA PECE

I já chci mít
vzpomínky
na dětství